fadeInDown

Адв. Стефан Гугушев

„ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ“

Адвокатско дружество „ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ“, е водеща адвокатска кантора в Република България, която предоставя правни услуги в сферата на Търговско, Данъчно, Вещно, Облигационно, Административно право, Интелектуална собственост, Банково право и проектно финансиране, енергетика и осъществява процесуално представителство пред съд и арбитраж.

Екипът на „ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ включва 45 /четиридесет и пет/ внимателно подбрани адвокати, юристи и данъчни експерти, които са изградили опита и задълбочените си познания при обслужване на емблематични за България сделки и процеси от последните 10 години. Защитаваме интересите на едни от най-големите световни корпорации, като Китайска банка за развитие, АЛПИК (Швейцария), Нов Енергия II Сикар (Португалия), ЕЛСЕВЕДИ ЕЛЕКТРИК (Египет), ХАРЕОН СОЛАР ТЕХНОЛЪДЖИ КО. (Китай), Cash Credit Ltd., Компании носители на Сертификат за приоритетен инвестиционен проект – Bulgarian Development Holding Limited jsc., ВГ АД, собственик на хотел Кемпински – град София, VTB Банка, Манджуков АД, Норд Холдинг АД и др., вкл. при трансгранични сделки.

Благодарение на висококачественото ни обслужване, сме постигнали значително международно признание – услугите и екипът ни са препоръчани от независими международни правни директории с изключителна репутация като Legal 500, IFLR 1000 и Chambers & Partners. Включени сме в краткия списък на кантори, които консултират Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в България и Китайската Банка за Развитие.

В допълнение, като членове на няколко професионални организации – Лексуърк Интернешънъл ( www.lexwork.net) и Понтес ( www.ponteslegal.eu ), предоставяме възможност на клиентите ни да последваме техните бизнес – инициативи, като осигурим същото високо качество на услугата и извън България.

За повече информация можете да посетите сайта ни: http://www.gugushev.com