Борислав Малинов и Александър Малинов

НОРД ХОЛДИНГ АД

Дружеството е учредено през 1995 г. с фокус върху събирането, обработката и търговията с метални отпадъци и оттогава се разраства, за да стане водещо дружество за метални отпадъци в България. С дял от 22% на пазара на черни метални отпадъци и 16% дял на пазара на цветни метални отпадъци, Дружеството е пазарният лидер в България и значителен фактор на вътрешния и износния пазар на страната.

От учредяването си Норд Холдинг се разраства с бързи темпове и понастоящем притежава най-голямата мрежа от площадки за събиране в страната. Дружеството има множество пунктове за събиране (собствени и под наем), разположени стратегически, така че да покриват всички основни региони на България. Позицията на Дружеството е особено силна в столицата - град София, най-големият регионален пазар в страната.

Норд Холдинг е установило стабилни дългосрочни търговски отношения с водещи индустриални снабдители с метални отпадъци на пазара. В допълнение към това, Дружеството има договори с всички основни потребители на метални отпадъци в страната. НордХолдинг изнася скрап и за потребители в Европа и Азия.

За повече информация : www.nordmetals.com/