fadeInDown

ВАЛТЕК ЕООД

Фирма ВАЛТЕК ЕООД се занимава с:

Пълен инженеринг в автоматизацията на дискретни и непрекъснати
технологични процеси. Компанията изгражда и поддържа системи за
управление на производствени лини в широк спектър от технологии.
Инженерингов партньор на Сименс.
Комплексни услуги при изграждане на системи за измерване,регулиране, технологичен контрол, визуализация и оперативно
управление на отделни параметри, машини, комплексни инсталации и
електрозадвижвания.
Сградна автоматизация, ситеми "интелигентен дом".
Ремонт, модернизация и поддръжка на съществуващи съоръжения в част
КИП и А, ретрофит.
Преоборудване и ремонт на корабни КИП и А.
Енергиен мониторинг.

За повече информация посетете сайта ни: www.valtek-bg.com