fadeInDown

Дима Йотовa

„Йотов Консулт"

„Йотов Консулт” е фирма с безспорен авторитет в предоставянето на консултантски услуги за разработване и управление на проекти по международни и национални програми. Ключът за успех на „Йотов Консулт” е в съчетаването на европейски стандарти за професионализъм с максимална прецизност в грижата за нашите клиенти.
Компанията притежава изключително разнообразен опит по всички най-успешни грантови схеми и програми за публични институции и частни юридически лица, който опит ни помага да сме максимално полезни на нашите клиенти.
Ние предлагаме следните услуги:
• Предпроектно консултиране и информация по европейски, международни и национални програми и фондове;
• Подготовка на целия пакет документи за кандидатстване ;
• Консултации по набавянето и изготвянето на съпътстващата документация;
• Консултации по подготовка на документация и контрол върху осъществяването на процедури за избор на изпълнител – ЗОП, ПМС №118/20.05.2014г. според изискванията на финансиращата институция;
• Управление и мониторинг на проекти по Европейските фондове и програми;
• Инвестиционно проектиране – съдействие за двустранно сътрудничество между инвестиционни партньори с цел реализиране на инвестиционните им проекти на територията на РепубликаБългария и извън нея.
Представители на „Йотов Консулт“ участват в работните групи към Комитетите за наблюдение на всички оперативните програми за периода 2014г-2020г
Експертите на „Йотов Консулт” са разработили над 900 успешни проекта с над 300 милиона евро безвъзмездно финансиране, в това число и частни инвестиционни проекти на наши клиенти.

„Йотов Консулт” е Вашият коректен и надежден партньор по всички европейски, международни и национални програми!
„Йотов Консулт” е фирма с безспорен авторитет в предоставянето на консултантски услуги за разработване и управление на проекти по международни и национални програми. Ключът за успех на „Йотов Консулт” е в съчетаването на европейски стандарти за професионализъм с максимална прецизност в грижата за нашите клиенти.
Компанията притежава изключително разнообразен опит по всички най-успешни грантови схеми и програми за публични институции и частни юридически лица, който опит ни помага да сме максимално полезни на нашите клиенти.
Ние предлагаме следните услуги:
• Предпроектно консултиране и информация по европейски, международни и национални програми и фондове;
• Подготовка на целия пакет документи за кандидатстване ;
• Консултации по набавянето и изготвянето на съпътстващата документация;
• Консултации по подготовка на документация и контрол върху осъществяването на процедури за избор на изпълнител – ЗОП, ПМС №118/20.05.2014г. според изискванията на финансиращата институция;
• Управление и мониторинг на проекти по Европейските фондове и програми;
• Инвестиционно проектиране – съдействие за двустранно сътрудничество между инвестиционни партньори с цел реализиране на инвестиционните им проекти на територията на РепубликаБългария и извън нея.
Представители на „Йотов Консулт“ участват в работните групи към Комитетите за наблюдение на всички оперативните програми за периода 2014г-2020г
Експертите на „Йотов Консулт” са разработили над 900 успешни проекта с над 300 милиона евро безвъзмездно финансиране, в това число и частни инвестиционни проекти на наши клиенти.

„Йотов Консулт” е Вашият коректен и надежден партньор по всички европейски, международни и национални програми!

За повече информация посетете сайта ни: www.yotov-consult.com/