fadeInDown

Данета Желева

Член на Управителен съвет

Изпълнителен директор на Индустриален Холдинг България. Основната дейност на ИХБ е придобиване, оценка и продажба на участия в дружества, управление на дружества от портфейла, финансиране на дружествата, в които ИХБ участва. ИХБ е атрактивен за инвеститорите и поддържа имидж на една солидна и надеждна компания. ИХБ е петият приватизационен фонд по размер на набрания капитал в инвестиционни бонове и брой акционери от общо 81 приватизационни фондове лицензирани в България.

За повече информация посетете сайта: www.bulgariaholding.com