fadeInDown

Димитър Събков

“Дарс–91”

Фирма “Дарс–91” е създадена през 1991 г. В годините се развиват различни направления, основните от които- полиграфия, продажбата и ремонта на автомобили, радиоизлъчване.

За повече информация посетете: www.dars.bg , www.darsauto.bg , www.radiomixx.net