fadeInDown

Здравко Линкин

"PROFILINK"

Дружество ПРОФИЛИНК е част от холдингова група компании, която вече 20 години успешно произвежда и реализира на регионалния и множество международни пазари PVC фасадни архитектурни решения, включващи различни профилни системи за прозорци и врати, первази, външни облицовки, системи ролетни щори и други. Постоянните целеви инвестиции в иновативни технологии и оборудване, превръщат завода на Компанията в гр.Пловдив в едно от най-големите и най-модерни предприятия от този род в Европа. Доказателство за това, е и приемането на ПРОФИЛИНК за пълноправен член на RAL KUNSTSTOFF-FENSTERPROFIL SYSTEME e.V., Германия от юни 2014 година.
Ролята на лидер в България и на Балканския полуостров, безупречната репутация и коректност спомагат за нарастващото налагане на Компанията на пазарите в Западна Европа, Африка и Азия.
Целите на ПРОФИЛИНК са в унисон с тенденциите на развитие и конюнктурата на пазарите свързани със засилващо се търсене на иновационни решения чрез енергоспестяващи и екологично съобразни продукти като PVC дограма и свързани строителни продукти, инженерингови услуги и сервиз.

За повече информация: www.profilink.eu