fadeInDown

Иван Радев

Член на Управителен съвет

„Р И КО”ООД е семейна инвестиционна компания за дялово участие. Директно и индиректно „Р И КО”ООД притежава мажоритарно или асоциирано дялове и акции в общо 30 дружества в сферата на финансите, индустриалното оборудване и строителна техника, недвижимата собственост, енергетиката, речния круизен туризъм. Най- големите от тях са „ Юнион Груп „ АД , „ Юнион Електрик „ ЕАД, „ Юнион Пропърти „ ЕАД, „Дунав Турс „ АД и „ Евромаркет Груп” АД.

За повече информация посетете следните сайтове: www.uniongroup.bg , www.euromarket.bg