fadeInDown

Йонка Гетова-Христанова

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

Управител на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД (МТИ) е г-жа Йонка Гетова – Христанова.

В бизнеса е ангажирано и следващото поколение в лицето на г-ца Славина Христанова и г-н Ангел Христанов.

Медицинска Техника Инженеринг ООД (МТИ) е българска частна търговска компания занимаваща се с внос, търговия и сервиз на богата гама от професионална медицинска и лабораторна апаратура, оборудване, инструментариум и консумативи. От 1991 г. насам има редица успешно реализирани проекти за оборудване и ежегодни доставки на медицински изделия във водещите лечебни заведения и университети в страната. Предлага професионални пакетни решения за оборудване и доставка на консумативи с над 10 000 продукта. В структурата на МТИ влизат:

- Търговец на дребно „Медидом” АД,

- Дрогерия „Медидом”

- Марка „Лабораторна Техника Инженеринг”

- Марка „SpaRealia”