fadeInDown

Марио Захариев

"Феър Плей Интернешънъл" АД

ФеърПлей Интернешънъл АД (ФПИ) е българска инвестиционна компания с 20 годишна история. Основана през 1993, днес тя е една от най-уважаваните компании и всепризнат лидер в строителството и инвестициите в недвижими имоти в България. Под шапката на Феърплей Интернешънъл са следните компании: Феърплей Пропъртис АДСИЦ, Феърплей Кънстръкшънс, Феърплей Аграрен Фонд, Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД.

За повече информация посетете сайта: www.fpi.bg