fadeInDown

Ненко Ненков

БГ АГРО" АД

БГ АГРО" АД обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, търговия, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция.

От създаването си дружествата успешно развиват дейността си и активно инвестират в сферата на българското селско стопанство. БГ АГРО е сред най-големите земеделски производители в страната и има множество национални награди за агробизнес. Вече над 15 години групата заема лидерски позиции в износа на зърно и маслодайни семена.

От декември 2009г. „БГ АГРО” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на БФБ-София.

Oсновни направления:

модерно едро земеделско производство (над 100 000 дка)
търговия със зърнени храни и маслодайни култури;
транспорт на товари предназначени за износ или вътрешния пазар;
съхранение и обработка на земеделска продукция в модерни зърнобази с общ капацитет над 100 000 т;
продажба и дистрибуция на препарати за растителна защита и торове;
спедиция, морско агентиране и наемане на корабен тонаж за превози по море;
лабораторен анализ и оценка на показателите за качеството на земеделската продукция;

За повече информация посетете сайта: www.bgagro.bg