Уважаеми членове на Сдружението,

Партньорската програма на FBN Bulgaria инициатива на Сдружението, която стартира в края на 2016г. и е насочена към членовете и техните служители. Всеки един от Вас – членовете на Сдружението може да се включи на всеки етап с проекти и предложения.
Всеки член на Сдружението, който има желание и разбира се предмета на дейност на компанията позволява, може се включи в нея като предложи преференциални отстъпки от своите стоки/услуги за служители на останалите фирми и корпоративни отстъпки за самите фирми, членуващи в него.
По този начин от една страна се стимулира покупката на дадена стока/ услуга, именно от конкретната семейна фирма, а от друга всеки участник ще може да предложи на своите служители голямо портфолио от отстъпки в различни сектори, което би имало положителен психологически ефект върху самите служители.

Програмата има за цел да развие взаимоотношенията между компаниите членове и да допринесе за надграждането на социалната политика на всеки отделен бизнес. Това ще допринесе за повишаване мотивацията на служителите, за задържането на служители както и за добрия имидж на всяка компания.
До момента в кампанията са взели участие фирми от областта на:
● Хотелиерството;
● сигурността и охраната;
● яхтения бизнес;
● юридически и финансово-счетоводни услуги;
Вижте актуалната таблица с преференциални условия и отстъпки на включилите се към момента по-долу!
Вашето участие ще допринесе за разнообразието от възможности, които програмата ще дава, както и за нейното бъдещо развитие.

Как да участвате? : Всички фирми, които желаят да се включат в инициативата да изпращат своите преференциални предложения на адрес: office@fbn.bg,
Форматът – кратко описание на услугата (до три изречения) и условията, които се предлагат за служителите на останалите фирми от организацията.

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА