fadeInDown

Пламен и Весела Мирянови

"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД

"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД реализира луксозни жилищни сгради, административни комплекси, частни домове, хотели, църкви и реконструира паметници на културата. С дългогодишно стабилно присъствие в строителния сектор и с нарастващи постижения "АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД е инвеститор и изпълнител на сгради и комплекси, които превъзхождат обичайните очаквания за сигурност, функционалност и комфорт.

Структурата на компанията е организирана около четири основни ядра:

Проектиране и консултантски услуги
Строителство
Финанси и инвестиции
Продажби
Компанията предлага:

Проектиране и строителство;
Консултантски, финансови и инвестиционни услуги;
Продажби и отдаване под наем.

За повече информация: www.arteks.net