проф. Николай Михайлов

«Трейс Груп Холд» АД

«Трейс Груп Холд» АД е най-голямата българска група от компании, работещи в областта на инфраструктурните проекти, както и всички свързани с тях дейности. Холдингът обединява над 20 взаимосвързани компании, всяка от тях със седалище в основните центрове в България и две дружества в чужбина (в Белград, Република Сърбия и Мускат, Султанат Оман). Понастоящем развиваме нашия бизнес в страните на Балканите, Централна и Източна Европа, Северна Африка и Близкия изток, сред които Сърбия, Македония, Азербайджан, Русия, Катар, Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт и т.н.

«Трейс Груп Холд» АД работи на обекти с национално и регионално значение и участва в международни проекти, като: изграждане, реконструкция, преустройство, рехабилитация на пътища, магистрали, летища (военни и граждански); метро - подземни станции и жп линии; наземни железопътни линии и съоръжения; мостови съоръжения и тунели, пречиствателни станции за отпадни води; големи язовири и електроцентрали; газоразпределителни и водоснабдителни мрежи; градска инфраструктура (обществени и административни сгради, търговски площи, болници).

«Трейс Груп Холд» АД:

извършва дейността си в съответствие със стандартите на FIDIC и ISO и отговаря на строгите международни изисквания и критерии на инженеринга;
разполага с високо квалифициран мениджмънт, който адекватно отговаря на критериите на ЕС;
успешно подписа рамкови договори с първокласни банки, признати за издаване и преиздаване на офертни гаранции, гаранции за изпълнение и кредитни линии;
е в продуктивно сътрудничество с международни и местни компании по множество проекти от голямо регионално значение