none

Георги Георгиев

Строително-предприемачески холдинг ЕООД

"Строително-предприемачески холдинг" ЕООД е една от най-големите строителни компании в България, лидер в екологичното и инфраструктурното строителство. Холдингът е основан през 2002 г. със 100% частен капитал. Компанията се ръководи от семейство Георгиеви - собственикът и основател Георги Георгиев, съпругата му Зорница Георгиева и синът му Илия Георгиев.

Компанията разполага с целия набор от механизация и съоръжения, необходими за реализирането на широк кръг от строителни проекти. Освен екологичното и инфраструктурно строителство, холдингът е специализиран и във високото строителство при изграждането на административни, жилищни и бизнес сгради и хотелски комплекси.

Бързото и стабилно развитие на дружеството се дължи на кадровия потенциал от висококвалифицирани мениджъри и служители, както и на модерната производствено-техническа база. През годините компанията инвестира многократно, за да изгради финансово устойчива структура, позволяваща да се обезпечи изпълнението на различни по тип и обем строителни работи, както и да гарантира реализацията на поетите ангажименти.