fadeInDown

Кирил Вътев

ТАНДЕМ

Фирма „Тандем” произвежда висококачествени месни продукти на българския пазар от 1993 г. насам. От 2003 г. в заводът има оторизация за свободна търговия в Европейския съюз. Внедрена е ERP-система, която гарантира стриктна отчетност и цялостна проследяемост на продукцията. През 2006 г. компанията създава дъщерна фирма, наречена „Биологика”, в село Дамяново, Габровска област за биологично пасищно месодайно говедовъдство. В началото на 2008 г. „Тандем” покрива на 100% четвъртата версия на най-високия международен стандарт за качество и безопасност на храните IFS (International Food Standard). „Тандем” е избрана за “SuperBrand” на пазара на месните продукти у нас за 2007 г. и 2009 г. До 2004 г. г-н Вътев заема престижната длъжност на Председател на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ). През 2009 е избран за Председател на сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти”.

За повече информация посетете:http://www.tandem.bg