Христо и Калинка Стайкови

ГЕД ООД

Фирма ГЕД ООД е изцяло семейна компания с професионално управление,
създадена през 1992 г.
Фирмата е основата от Калинка и Христо Стайкови и в момента в нея работят две поколения от смейството.

ГЕД ООД развива дейност в три основни направления:
Дизайн, Предпечат и Печат - фирмата обслужва множество български и международни клиенти, като им предоставя цялостна, професионална услуга
Продажба на оборудване и софтуер - предимно съсредоточена в сферата на полиграфията, фирмата е един от най-големите доставчици на индустриално оборудване, софтуер и консумативи за печатната индустрия
Управление на документооборот - решенията за управление на електронни документи и информация, както и нейното съхранение, които фирмата предлага обхващат целия цикъл на документите и информацията в една компания

През годините фирмата се е утвърдила като надежден партньор за своите клиенти, като постоянно се стреми да развива своите продукти и услуги за да предложи на своите клиенти нови решения, които да подобрят тяхната конкурентоспособност.