fadeInDown

Юлиян Инджов

Член на Управителен съвет

ИСА 2000 ЕООД е една от големите и най-динамично развиващите се строителни компании на територията на България.
Фирмата се налага на пазара благодарение на доброто качество и кратките срокове на работа, дължащи се на високо квалифициран технически и изпълнителски състав.
ИСА 2000 ЕООД се ориентира адекватно към индивидуалните изисквания на своите клиенти благодарение на тясното си сътрудничество с тях, както в строителството, така и в производството. Като такава, компанията предлага цялостни решения в областта на високото, хидро-техническото и инфраструктурното строителство, недвижимите имоти, добива на инертни и производството на строителни материали. Обхватът на дейностите на фирмата се простира от консултантство, проектиране и финансиране до готово за експлоатация строителство, поддръжка и управление.

За повече информация посетете сайта: www.isa2000.bg