ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Ползи и Процедура по прием

Всеки член получава

ДОСТЪП ПРЕДСТАВЯНЕ
 • Правото да участвате във всички събития, програми, проекти срещи и инициативи, организирани от:
  • FBN-Bulgaria
  • FBN-International
  • European Family Businesses
 • Програма за Членове - преференциални условия за стоки от услуги предлагани от и за нашата общност.
 • Възможност да разкажете за своята компания и семейната Ви история  пред всички членове на Сдружението.
 • Право чрез екипа на Сдружението да споделите на всички наши членове информация за нови продукти, услуги и възможности, които Вашия семеен бизнес предлага.
 • Самостоятелен семеен и корпоративен профил в сайта на Сдружението.
СВЪРЗАНОСТ ОБЩНОСТ
 • Индивидуален профил в международната онлайн платформа за обмяна на информация и контакти – FBN Xchange.
 • Редовен информационен бюлетин за важни факти и събития, отнасящи се до националната организация, международните такива, както и с отделните ни членове.
 • С влизането в общността, всички членове на семейството Ви са добре дошли.
 • Членовете между 18 и 40 години имат право да са членове на младежката структура – Next Generation.
 • Домакинство - можете да ни поканите във Ваше заведение, хотел, завод или дом на среща.

It's not hard to make decisions when you know what your values are.

Как да се присъединя?

Критерии за членство

Членове на сдружението са юридически лице, които покриват следните минимални изиставания:

 • 50% от капитала или имуществото са собственост на семейство (или 25% ако дружеството е публично)
 • 2 членове на семейството работят в компанията
 • 5 000 000 лв. годишен оборот или стойност на активите
 • 5 години история на бизнеса с добра финансова история
 • Бизнесът на дружеството е уважаван и с добра репутация
 • Собствениците гледат на компанията като на семеен бизнес
 • Препоръчани сте от поне 1 член на сдружението

Кандидатстване за прием

Стъпките за кандидатсване са:

 1. Член на сдружението Ви препоръчва
 2. Попълвате декларация и молба до управителния съвет на сдружението (от юридеческото лице, с което сте избрали да членувате;
 3. Попълвате въпросник с допълнителна информация за бизнеса и семейството Ви (ще се използва само за целите на сдружението и няма да се предоставя на трети лица);
 4. Управителния Съвет гласува по Вашата кандидатура.

Свържете се с нас за да получите нужните документи.