"Интернационализацията на семейните компании в България"

FBN участва в подготовката на изследване за "Интернационализацията на семейните компании в България".

Материалът беше представен през Юни на “The 14th Family Enterprise Research Conference (FERC)” в Мексико, където беше приет много добре и с голям интерес. Общо 5 български семейни фирми взеха участие в проекта.