Управление на семейните фирми. Ключът към успеха

Йозеф Ливенс

Фамилния бизнес катоформа на частна стопанска дейност има основно мястов историята на Балканите и България. За разлика от някои наши съседи у нас за съжаление през годините (1944-1980) тази традиция бе прекъсната.