Защо го правим?

Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България

  • Мисия

    Да бъдем Глобално общество за фамилен бизнес, промотиращи успеха на семействата в световен мащаб.

  • Визия

    FBN заедно със Member Asociations свързва, подкрепя и помага на семейства в бизнеса

  • Ценности

    Да подпомага успеха на семейния бизнес, както и да ги насърчава да осигуряват утвърждаването на техния бизнес

За какво се борим?

Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България

Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии

Мисия и ценности

Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България. Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България