MM Груп

 
fadeInDown

Мая Христова

ММ Груп

ММ Груп е консорциум, развиващ се в областта на застраховането, услуги за продажба и отдаване на автомобили под наем, предприемачество и строителство.nДруги фирми от групата и предмет на дейност: ММ Застрахователен брокер ООД – предмет на дейност застраховане; ММ Ауто ЕООД – предмет на дейност покупко-продажба на автомобили; Тим Технолоджи ЕООД- предмет на дейност строителство и предприемачество и др.nnn