NxG Bulgaria

Сдружението на семейния бизнес (FBN) предоставя възможност на следващото поколение (NxG) да черпи знания от Световната асоциация, опита на нейните членове, както и от световноизвестни експерти в различни области. FBN-NxG позволява на членовете на организацията, които са в еднаква възрастова група, да споделят помежду си своя опит и сходни проблеми.
FBN-NxG има за цел да създаде общност от добре осведомени, развиващи се и отговорни млади семейни лидери, които с удоволствие споделят, комуникират и се забавляват заедно.

Нашата мисия:
Да поддържаме, подкрепяме и мотивираме членовете на следващото поколение на семейния бизнес, срещащи сходни предизвикателства, да споделят своите виждания и опит в една сигурна среда.

Нашата визия:
По-щастливи семейства и устойчиви семейни компании, чрез осъзнати и вдъхновени наследници (NxG).

Нашите ценности:
Споделяне, отговорност, развитие, подкрепа, уважение, поверителност, забавление.

Кой може да се нарече NxG (следващо поколение)?
Следващото поколение семейни лидери (NxG) са на възраст между 18 и 40г. Един ден те ще притежават част или целия семеен бизнес, или ще заемат важна роля в него.Те могат да бъдат определени с едно или повече от следните понятия:
Изследовател - Член на семейството, който все още не се е присъединил към фамилния бизнес - учещ или работещ извън семейния бизнес, който все още не е решил дали иска да се развива в компанията или извън нея;
Бъдещ лидер – От скоро работещ в семейния бизнес, проявяващ желание за развитие на важни бизнес умения и стремеж за заемане на важна лидерска позиция като акционер или мениджър в компанията.
Нов лидер – Работещ в семейния бизнес от известно време, желаещ да заеме активна роля в оперативния и стратегическия мениджмънт на компанията . Наследник в напреднал етап на приемане на бизнеса, но не напълно упълномощен.
Акционер – Член на семейството, неработещ в стратегическия и оперативен мениджмънт на семейната фирма, но с право да повлиява или да бъде повлиян от компанията.
Пред голяма част от следващото поколение лидери (NxG) стоят много въпроси и вземане на трудни решения за бъдещето като:
• Трябва ли да се присъединят към семейния бизнес или да останат извън него?
• Как да оставят следа върху вече съществуващия семеен бизнес?
• Как да изразят себе си в бизнеса, който не е създаден от тях самите?
• Как да се справят с различията между очакванията на семейството и своите лични очаквания?
• Неразбиране от хора , нямащи общо със семейния бизнес, и търсещи някой, с когото могат да споделят своите проблеми.
• Как да помогнат на старото поколение да управлява правилно предаването на бизнеса от поколение на поколение?
Oсновната идея на организацията е да помогне на своите членове да намерят отговор на горепосочените (и други) въпроси, чрез организиране на събития за личностно развитие, семинари, официални вечери, неформални срещи, спортни събития, стажанство в чуждестранни семейни компании и др. Искрено вярваме в нашите убеждения и сме сигурни, че с Вашата помощ и нашето желание ще успеем да изпълним мисията на FBN NxG!