fadeInDown

Петър Манджуков

Почетен Председател

"Манджуков" ЕАД е дружество регистрирано през 1999 г. от Петър Манджуков като правоприемник на фирмите, създадени от него през 1993 г. Целта на дружеството е да се изгради единна маркетингова, производствена, финансово-инвестиционна и търговска политика на самостоятелните фирми, изцяло подчинени на фамилните принципи на организация. "Манджуков" ЕАД е мажоритарен акционер и управител на редица дружества, развиващи различна дейност: "ПМ Прес" EOOД, Винарска къща “Виноградец” АД, Бизнес център "Витоша" и Жилищно – административна сграда, “ЗММ“ АД (логистичен парк на в индустриалната част на София).
Петър Манджуков е Председател на Съвета на директорите на “Машиноекспорт” АД и “ЗММ” АД- фирми с опит и популярност в областта на машиностроенето и външната търговия.
Петър Манджуков заедно с неговото семейство и управляваните от тях фирми развиват широка дарителска дейност, подкрепяйки българската култура, книжовност и църковен живот. Чрез изградената Фондация “Петър Манджуков“, той подпомага деца и семейства в неравностойно социално положение.