сем. Христови

сем. Христови

Техкерамик - М АД

„Техкерамик-М“ АД, със седалище в гр. Мездра, е търговско дружество с почти 30-годишна бизнес история.
Фирмата е специализирана в разработването и производството на изделия от инженерна керамика. Продуктите на компанията намират приложение в различни сфери – автомобилна индустрия, машиностроене, добивна и преработваща индустрия, военна индустрия, производство на електроенергия, електроника, електротехника, медицина и др.

Повече информация за компанията е разположение на нейния уебсайт: www.techceramic-m.com