сем. Йорданови

сем. Йорданови

Контракс АД

“Контракс” АД е водеща българска компания в сферата на информационните и комуникационните технологии и разработката на софтуер, която:

• проектира и изгражда центрове за данни и мрежи, доставя и поддържа компютри и печатащи устройства, включително и като услуга, имплементира системи за киберсигурност;
• разработва софтуерни приложения според специфичните нужди на клиента и е лидер на пазара на здравно-информационни системи в България;
• проектира, произвежда и поддръжка безпилотни летателни системи със специализирано приложение в земеделието и наблюдението на горски масиви, сигурността и отбраната, предотвратяването на бедствия и аварии.

Компанията е най-високо ниво партньор на технологични лидери като Dell, Lenovo, Fujitsu, Kyocera, Avaya, Huawei, Microsoft и други водещи световни производители.

“Контракс” АД е и IT компанията с най-развитата клонова мрежа в България с търговски и сервизни центрове във всичките 28 областни градове.
Компанията е сертифицирана по всички относими към сферата на дейност на компанията ISO стандарти - 9001, 27001, 27701, 14001, 18001, 20000-1.

„Контракс“ е и група от компании, специализирани в ИКТ, разработка на софтуер, дистрибуция, инженеринг, аутсорсинг, интернет доставка, канцеларски материали и мебели, конгресен туризъм и производство.
Широката гама от продукти и услуги, както и нивото на професионална квалификация на екипа позволяват изпълнението на комплексни проекти. Сред клиентите на компанията са най-големите публични и частни организации в България.

Още информация за компанията е разположение на нейния уебсайт: www.kontrax.bg