сем. Пейчеви

сем. Пейчеви

Тракия - РМ ЕООД

„Тракия РМ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано през 1991 г. със седалище в гр. Пловдив.
Фирмата специализира в следните области: изкопна и транспортна дейност; техническа и биологическа рекултивация; ВиК инфраструктурни обекти; строителство на екологични обекти; геоложки проучвания, сондажна дейност; земеделие.
Повече информация за компанията ще намерите на уебсайта й.