сем. Радеви

сем. Радеви

РиКО AД

Основни дейности са финансите, индустриалното оборудване и строителна техника, недвижимата собственост, енергетиката, речния круизен туризъм. Някои фирми: „Юнион Груп„  АД, „Евромаркет Груп” АД и др.

http://www.euromarket.bg/