сем. Тодорови

сем. Тодорови

ТЕД Кепитал АД

Основни дейности са: търговия със строителни материали, фаянс, теракота и мебели; производство на матраци (матраци ТЕД); реклама; ремонт, поддръжка и модернизация на машини и съоръжения за мебелното производство и др. 

https://ted.bg/