Доклад от съвместното проучване на FBN International и International Institute for Management Development (IMD) „Навигиране на филантропията на семейството през поколенията“ (Navigating your family's philanthropic future across generations)

FBN Bulgaria

FBN International и International Institute for Management Development (IMD) обединиха сили в подкрепа на семейните филантропи в техните филантропски пътувания и проведоха глобален изследователски проект, озаглавен „Навигиране на филантропията на семейството през поколенията“. Това проучване има за цел да установи мотивите за филантропия на бизнес семейства (защо?), обхвата на даренията (какво?), степента на тяхната и на семейството им ангажираност (кой?) и начините, по които организират своята филантропия (как?).

Живеем в свят на безпрецедентна промяна и трансформация, в който световните лидери са все по-несигурни как да се справят с многото нови предизвикателства, пред които е изправено човечеството. На фона на глобалната здравна и икономическа криза, на предприемчивите семейства по целия свят се припомня вечната истина, че един бизнес може да просперира само ако се полагат грижи за общността, в която живее.

"Въпреки това, чрез нашата работа в областта на семейната филантропия, откриваме, че за много семейства със собствен бизнес различни аспекти на семейната филантропия остават неясни", споделят експертите на IMD. Сред често задаваните въпроси са „Как можем да сме сигурни, че нашата филантропия има желания ефект?“, „Кои са най-добрите начини да се ангажираме и организираме около нашата семейна филантропия?“,  „Как можем да вдъхновим повече членове на семейство да поеме щафетата и да даде смислен принос?“, „Как можем да изградим ефективни взаимоотношения, за да се справим с някои от най-належащите и сложни предизвикателства в света?“.

Проведените разговори разкриват, че светът на семейната филантропия е невероятно разнообразен и сложен, с много форми и вариации.

Целта на изследователите е при представянето му е да допринесат в областта на семейната филантропия.

Приносът е разглеждан в четири направления:

  • Обсъждане на ефекта от семейната филантропия върху по-широката семейна корпоративна система
  • Идентифициране и обсъждане на компромиси по отношение на семейната филантропия
  • Представяне на инструмента Family Philanthropy Navigator
  • Очертаване на ефектите от COVID-19 кризата върху семейната филантропия

Ето какво посочват авторите на доклада от изследването Петер Вогел и Малгожата Смуловиц: „В този доклад споделяме идеи, събрани от водещи филантропски семейства от целия свят. Разгледахме техния подход към семейната филантропия, възможностите и предизвикателствата, както и въздействието на тяхната филантропия на различни нива, като каузата, семейството, бизнеса и обществото като цяло. Този обширен изследователски проект осигури информация не само за настоящия доклад, но също така беше безценен източник на знания за „Навигатор за семейна филантропия“, нашата книга, публикувана през декември 2020 г.“.

Ключови изводи

  • Приложете холистичен и всеобхватен поглед върху семейната филантропия, който отговаря на целта и начините на действие, специфични за семейството
  • Подхранвайте връзки и сътрудничество, както в семейството, така и извън него
  • Възползвайте се от ресурсите и практиките на управление на семейната корпоративна система, за да обслужвате по-добре своите бенефициенти
  • Укрепвайте и разширявайте възможностите за обучение, целящи тестване, валидиране и приемане на ефективни подходи за въздействие
  • Помислете върху жизнеспособността, осъществимостта и желателността на вашия филантропски план, като създадете прототип на идеята си на ранен етап.

Успехът във филантропията означава различни неща за различните хора и зависи от индивидуалните обстоятелства и предпочитания, констатират изследователите . „Няма конкретни „правилни“ или „грешни“ подходи към филантропията и всяко пътуване в дарителството ще има печалби и загуби, от които можем да се поучим и да споделим. Въпреки че има също толкова много начини да се подходи към филантропията, ако се подходи по обмислен и структуриран начин, семейното даряване може да бъде въздействащо и ангажиращо призвание. Това може да се превърне в страст за цял живот, когато семействата започнат да виждат, че могат да направят истинска промяна в света“.

Свали файл