FBN Bulgaria и FBN Next Generation Bulgaria - там, където семейството и бизнесът гледат към бъдещето

FBN Bulgaria

“Сдружение на фамилния бизнес - България” е общност, която обединява български фамилни бизнеси около целта за изграждане на стабилна среда за семейния бизнес в страната и устойчиво бъдеще на следващите поколения. Своята мисия организацията открива в съхранението на семейните ценности, тяхното приложение в бизнеса и предаването им на бъдещите генерации.

Следващото поколение също има своя дом в организацията. Неговото име е FBN Next Generation и това е мястото, където младите семейни бизнес лидери откриват пространство за обмен на опит и идеи с истински съмишленици. 

От деня, в който положихме основите на “Сдружение на фамилния бизнес - България”, осъществихме редица каузи, а общността ни се разшири с нови членуващи фирми и много забележителни личности. 

Организацията Family Business Network далеч надхвърля границите на страната ни. Основана през 1989 г. със седалище в Лозана, FBN се превърна в група от асоциации-членки от повече от 60 държави по света.

FBN International - световната организация,

която обединява фамилния бизнес

Family Business Network е водеща световна организация, която събира на едно място бизнеси с фамилна собственост, които развиват дейността си в различни сфери. Това е мрежа от активни бизнес предприемачи, лидери, високообразовани хора, които основават и управляват своите бизнеси, повечето от които са международно представени. 

Сдружението на фамилния бизнес е общност, пълна с живот и в постоянно динамично развитие. Тя обединява хиляди бизнес фамилии, свързва десетки хиляди личности, много от които са част от младежката структура FBN Next Generation. FBN е на първо място общност от хора и нашите съвместни дейности и събития на различни места, с домакинство на членуващите местни сдружения и семейства или проведени онлайн с международно присъствие, са в ядрото на нашата общност. 

FBN Bulgaria - домът на българския фамилен бизнес

“Сдружение на фамилния бизнес - България” е единствена по рода си организация в България. Фокусираме се върху нашата мисия да развиваме и подхранваме националната екосистема на фамилните компании. Организацията обединява собственици на бизнеси, предприемачи, активни бизнес лидери, високообразовани млади професионалисти и мотивирани представители на фамилните бизнеси. Основани на местна почва, много от членуващите компании вече са представени и на международните пазари. 

Една от целите на FBN Bulgaria, също както и при други FBN общности, е да развива стабилна бизнес общност със споделени ценности. Ние събираме на едно място хора с общи интереси, стремежи и визия, като им даваме платформа за комуникация и обмен на идеи и знания. Именно тази е формулата, която създава процъфтяваща среда за развитие на бизнес лидерство и предприемачество. 

От основаването си през 2007 г. досега, “Сдружение на фамилния бизнес - България” проактивно изгражда и развива своята общност. Обединени около семейните ценности в бизнеса, ние полагаме основите за едно по-устойчиво бъдеще за България. Заедно с членуващите компании осигуряваме десетки хиляди работни места в България, постепенно увеличавайки размера на пазара на труда в България. 

FBN Next Generation - където следващото поколение намира своята сила

Общността на FBN Next Generation осигурява на младите участници във фамилния бизнес на възраст между 18 и 39 години среда, в която да учат, да споделят преживявания и да се вдъхновяват взаимно. Създадена изключително само за следващото поколение семейни бизнес лидери, младежката структура на FBN им дава място за среща и възможност да събират опит, безценен за тяхното развитие. 

Членовете на FBN Next Generation са част от сплотена и динамична общност. С времето тази подкрепяща общност в FBN постепенно се превръща в ново, по-голямо семейство, в което се създават приятелства, които да останат за цял живот.    

FBN Next Generation International също така организира множество ежегодни събития – на живо и онлайн, според условията. Пример за това е следващата Световна среща на FBN Next Generation, на която България ще бъде домакин през 2022 г.

Организация, която създаваме с действията си

Още от създаването си сме концентрирани върху това, да подобряваме средата за фамилния бизнес в България. Но наред с него, ние се стремим да даваме своята подкрепа в полза на благотворителни каузи, насочени към деца и подрастващи, както и с цел опазването на културно-историческото наследство на България.     

Поставяме силен фокус върху проекти, свързани с образованието и менторството, включително към студенти. В рамките на организацията е силно застъпена културата на менторство и предаване на опит между поколенията. Защото връзката между поколенията, знанията и идеите, които те могат да обменят помежду си, са безценни и не могат да бъдат намерени никъде другаде под тази форма.

Ние сме утвърдени фамилни компании

Щастливи сме, когато срещаме устойчиви фамилни компании, които да се присъединят към нашето семейство. Поставяме високи изисквания за членство в организацията, а настоящите членуващи компании в FBN Bulgaria са фирми, утвърдили своите позиции на българския пазар. 

Всички те споделят един важен аспект - тяхното фамилно управление допринася за устойчивостта и възможностите за дългосрочно развитие на компаниите. В различните браншове, в които компаниите са активни, те имат значителен принос, създавайки трудова заетост и многобройни работни места.

Ние сме тези, които създават FBN всеки ден

Има едно нещо, което фамилният бизнес никога не е бил, и това е самотна кауза. Когато си в компанията на други личности, които мислят по подобен начин, идеите и обмененият опит са незаменими.

В FBN Bulgaria намират дом компании с утвърдени имена, но личностите в тях са тези, които дават облик на организацията. В организацията членуват лидери, които търсят и разработват иновативни подходи за производство и предоставяне на услуги, които системно развиват своя бизнес, квалификацията на екипите си и собствените си способности.   

 

Ние сме следващото поколение

Младите членове на FBN Next Generation Bulgaria са обединени от своята кауза да участват все по-активно или дори да бъдат движещата сила зад фамилния бизнес. Това са младите бизнес лидери в организацията, които проправят своя път и дават нови и модерни насоки в развитието на фамилните компании.

FBN Next Genеration Bulgaria e активен член на международната младежка структура FBN Next Generation International. Да си част от FBN Next Generation означава да си готов да се развиваш и да допринасяш за устойчивото развитие и бъдеще на фамилния бизнес и обществото.

Вярваме, че семейните ценности имат пряко приложение в бизнеса

Всички онези ценности, които правят едно семейство здраво и щастливо, могат да се приложат по своеобразен начин и в бизнеса и да допринесат за неговия успех. 

Сплотеността в добри и в тежки времена помага за дългосрочното съществуване на фамилните бизнеси. Умението да се правят компромиси, когато това е необходимо, но и ясно да се заявява личната позиция, за да се развиват и осъществяват добрите идеи. 

Вярата, че следващото поколение – в семейството или в офиса – трябва да получи най-доброто възможно образование и обучение, за да разгърне докрай потенциала си. Грижата към останалите членове на семейството, на екипа и обществото, за да имат продуктите, услугите и решенията устойчиво и динамично развитие. 

Разберете повече за актуалните дейности на организацията с последните новини от “Сдружение на фамилния бизнес - България”.