Лидерите на следващото поколение за "по-добро бъдеще"

FBN Bulgaria

Човечеството има нужда от хора, които задвижват развитието и които помагат на останалите да вървят напред и да преминават през трудностите, които ни заобикалят. Заедно със семейните бизнеси, членове на нашата организация, в "Сдружение на фамилния бизнес - България" работим за обучението и развитието на следващите поколения лидери.

Основни цели на FBN са предаването на знания и опит към хората, които имат нужда от тях, чрез различни менторски и обучителни инициативи; развитието на обкръжаващата ни среда чрез поддържане на културните и наследствените ценности, подпомагане на нуждаещите се, принос за развитието на образователната система; споделянето на тези цели на следващите поколения и ангажирането им в тяхното осъществяване.

Въведение в настоящето

Живеем в реалност с много предизвикателства, които ни поставят в ситуация на трудни решения както за личностното ни развитие, така и за напредъка ни като общество. Без да правим преки сравнения с други исторически периоди, можем да твърдим, че днешната реалност не отстъпва по житейски трудности на коя да е друга епоха.

Обемът на информация, с която разполагаме в наши дни, предоставя много възможности, но поставя и изисквания - като уменията да се оценява и управлява тази информация за най-правилното й използване. Наясно сме, че фалшивата и манипулативна информация представлява опасност и носи реалния риск от вземането на грешни, деструктивни решения. Това оказва влияние във всички области на нашия живот – в  бизнеса, медиите, инфраструктурата, политиката и дори в отглеждането на нашите деца.

За да могат да напредват, младите поколения трябва да бъдат научени да разпознават възможностите и опасностите и да взимат правилните решения за своето развитие.Двигател на грижа и развитие

"Трудните времена създават силни хора" – Характерът на проблемите и техният различен обхват обуславят нужда от лидери на растежа в различните сфери, които да разбират, че балансираното развитие е основният фактор за прогреса.

Бизнес лидери

Това са хората, грижещи се за икономическото благосъстояние. Тяхната роля е важна и по отношение на примера и вдъхновението, които дават на следващите поколения. В съвременния пазарен свят, успехите на бизнес лидерите са полезен пример как да  се създават и поддържат стабилни и дългосрочни отношения в национален и в глобален мащаб.

Лидери в развитието на личността

Нов, но важен сегмент са хората, подпомагащи личностното развитие, мотивацията, желанието за успех, а дори и доброто психологическо състояние на нашето общество. Това са хора, които имат зад гърба си многобройни опити за постигане на различни цели. Техните успехи и особено неуспехите им, са им дали важни уроци, които с готовност споделят тези, които имат нужда от тях.

Зелени лидери

Развитието на човешката цивилизация е съпътствано от нарастващо потребление, мащабна индустриализация и агресивна намеса в околната среда. Хората, поели отговорност за търсенето на баланс и грижите за природата, търсят начини да привличат вниманието към проблемите и да убедят във важността на тяхното своевременно решаване.

Семейни лидери

Сплотеност, искреност, внимание и търпение - семейни ценности, нужни за стабилността и просперитета на всяко семейство и важни за добруването на всяка фамилна компания. Безспорно поддържането на такива отношения изисква усилия и старание. И тъй като в FBN Bulgaria работим в подкрепа на развитието на устойчива среда за фамилните компании, ценим и прилагаме тези ценности и в работата на организацията ни.Какво е моето участие?

Всеки от нас може да бъде полезен на лидерите на следващото поколение с опита и познанията за бизнеса, както и със споделянето на ценностите, помогнали за трайния успех.

Ако имате семен бизнес или сте собственик, партньор или мениджър в компания, можете да потърсите начини да "върнете обратно" - да предадете от своето знание на по-младите лидери. Университетите и училищата в България винаги приветстват гост-лекторите с отворени врати. Друга възможност за амбициозните млади хора са стажантските програми, чрез които те могат да обогатят своя опит.

Ако сте от младото поколение лидери, навлизащи в бизнеса на семейството или сте амбицирани да създадете свой собствен бизнес, съветваме ви да намерите хора с опит, които са склонни да ви дадат от своето ноу-хау, за да можете успешно да градите бизнес без да забравяте, че всеки успешен предприемач трябва да „връща обратно“ от успеха си – на общностите и обществото.Какви действия предприема FBN Bulgaria за лидерите на следващото поколение

В "Сдружение на фамилния бизнес - България" работим върху различни проекти и инициативи, чиято цел е да създават полезна среда и да развиват знанията и уменията на лидерите, които тепърва навлизат в управлението на семейния бизнес.

Част от инициативите и проектите, върху които работим, включват:

Партньорски отношения с български учебни заведения

За да сме сигурни, че можем да предаваме структурирани и навременни знания на младите поколения, в FBN Bulgaria работим в сътрудничество с някои учебни центрове и заведения в България. Такъв пример за партньорство е Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с който сдружението ни сключи договорни отношения през 2021 година.

Стипендии

"Сдружение на фамилния бизнес - България" учреди стипендия за обещаващи студенти на Стопански факултет на Софийски университет. Учредената стипендия има за цел да осигури на студенти на учебното заведение финансово съдействие в подготовката им като висококвалифициран специалист.

Инициативи за подпомагане

Доброволческите и дарителските инициативи, организирани от Сдружението, привличат активното участие на нашите членове. Така помагаме на нуждаещите се и правим младите лидери част от стойностни каузи.

За нас в FBN Bulgaria е ключово да предадем натрупаните умения и опит на следващите поколения. Затова призоваваме всички семейни компании да последват примера ни за по-доброто бъдеще на всички!