Сем. Генчеви и фирма "Анимекс"

FBN Bulgaria

Фирма „Анимекс“ е основана през 1993 г. от д-р Георги Генчев с основен предмет на дейност – внос и търговия на машини и оборудване за селското стопанство.

Основната насока за работа в тази сфера идва от Петър Генчев – старши , които през 1990 г. е основоположник на идеята за внос на резервни части и ремъци за трактори и комбайни от Германия, Австрия, Украйна и Русия.

Към днешна дата „Анимекс“ е сред водещите компании на българския пазар за агротехника с продуктово портфолио от повече от 70 различни производители на селскостопанска техника и инвентар, включващо компании като New Holland, Lemken, Merlo, Sipma, Bellota, Pronar, Agrisem и много други.

Днес компанията разполага със собствени търговски и сервизни бази в градовете Стара Загора, Добрич, Велико Търново, Каблешково, Силистра и Монтана.

Мисията на „Анимекс“ е посветена на осигуряването на качество и устойчивост в селското стопанство чрез симбиоза между  иновации, време за реакция и широко разнообразие от стоки и услуги.

Търговски директор на компанията и трето поколение в бизнеса, е активният член на FBN Next Generation България Петър Генчев - младши.

Семейство Генчеви се присъединяват към „Сдружение на фамилния бизнес – България“ през 2018 г. и вече 3 години всички членове на семейството са мотивирани участници в проектите и събитията на организацията.

Разностранните бизнес интереси и активност на нашите членове са налице и при семейство Генчеви, които развиват дейност и в сферата на зърнопроизводството, както и в автомобилния бизнес – като представители на марките Kia и Citroen. 

Подробна информация за „Анимекс“ ще намерите на официалния уебсайт на компанията: https://animex.bg/