Сем. Стайкови и фирма "ГЕД" ООД

FBN Bulgaria

Фирма "ГЕД" е основана през 1992 г. от Христо Стайков с професионална насоченост към печатния бранш в България. След кратък период от време към нея се присъединява и съпругата му Калинка.

Сем. Стайкови започват дейността на фирмата в малко студио за предпечат и я развиват до представителство на едни от най-известните световни марки за оборудване, софтуер и иновативни технологии в печатното производство. 

"Да си част от семейна фирма означава да се подписваш с името си под всичко, което правиш, и всичко, което правиш, да остава като основната история на твоя живот.", споделят сем. Стайкови.

Днес фирма "ГЕД" ООД е сред водещите компании на българския пазар, която включва над 20 от най-добрите световни производители в индустрията и над 300 продукта в порфтолиото, затваряйки голяма част от цикъла на печатните процеси.

Изпълнителен директор в ГЕД и второ поколение в бизнеса е бившият вице-президент на FBN Next Generation Bulgaria - Иван Стайков.

Продуктите и партньорите във фирмата са внимателно подбирани с ясни критерии за качество, висока стойност и прозрачност. Една от основните цели на компанията е да намали екологичния отпечатък от производството в печатния бранш и затова основен фактор в избора на продукти за дистрибуция са екологично чисти и автоматизирани системи с ниски нива на влияние върху околната среда.

"Разчитаме и се осланяме на всички наши служители, които вярват в същата “философия”, която сме заложили в основите на фирмата. Заедно с тях търсим истинските имена на нещата, за да можем да подобряваме реалността - всеки в своята област на компетентност. Всички заедно стоим в основата на завършените сделки и направените подобрения, а във времето заедно придвижваме ГЕД крачка по крачка напред.", ни казват още сем. Стайкови.

Семейство Стайкови се присъединява към "Сдружение на фамилния бизнес - България" през 2013 г. и вече 9 години са изключително активни в дейностите и целите за просперитет за следващите поколения на нашата организация. 

Като активни членове с фокус към качествено развитие за бъдещето сем. Стайкови регулярно извършват и участват в квалификационни дейности за по-младите като стажантски и обучителни програми, лекции за студенти, навлизащи в своето професионално израстване, както и други форми на подготовка за следващите поколения.

Повече за фирма ГЕД можете да научите на официалния им уебсайт: https://www.gedbg.com/