Сем. Велеви и ЗБК "Балкан" АД

FBN Bulgaria

Застрахователен брокер «БАЛКАН» АД е създаден от Йордан Велев през 1998 г. и е един от първите застрахователни брокери в страната. Пет години по-късно към фирмата се присъединява и съпругата на г-н Велев Мария Велева. 

Компанията стартира с офис в София и трима служители.

Понастоящем „Балкан“ АД има офиси в 70 български градове с повече от 140 служители и 12 служители в Румъния.

От създаването си досега компанията е между първите 5 независими брокери в страната, като за 2021 г. управлява портфейл от над 30 млн. лв. 

За 24-годишната си история ЗБК „Балкан“ е между Топ 10 партньори  на почти всички застрахователи, което я прави незаменим партньор  при преговори за договаряне на застраховки на клиентите и изпращане на щети по тях. 


 Предимствата на „Балкан“ за клиентите на компанията:

 • Работа в тясно сътрудничество със структурите на клиентите, занимаващи се с фирмените застраховки, контрола и управлението на рисковете
 • Дефиниране на профила на риска и намиране на най-добрите решения, предлагани от застрахователния пазар при детайлно сравнение на застрахованите рискове, изключения, самоучастия, както и разхода за застраховане
 • Съдействие за минимизиране на риска и  по този начин за разрастване на бизнеса на клиента
 • Партньорството със застрахователните компании - винаги  в интерес на клиента 
 • 24-часово обслужване при щети на клиента
 • Клиентът получава съвет как да процедира при всяка щета в зависимост от естеството на събитието. При всеки  оглед при застрахователна компания присъства компетентен специалист на „Балкан“
 • При определени условия, договорености и пълномощия, компанията регистрира автомобилни щети без прякото участие на клиента
 • Съдействие по отстраняване на всички видове щети с лично присъствие на застрахователен брокер на компанията за всеки един от обектите
 • Отстраняването на щетата се разисква и съгласува с представител на клиента и се отразява по адекватен начин в документацията по щетата
 • Отговорност за приключването на всяка щета в удовлетворителен размер, отговарящ на Общите условия и на Рамковата оферта за клиента


В ЗБК „Балкан“ АД работят някои от най-добрите специалисти по различни видове застраховки, организирани в следните отдели:  

 • „Международен отдел“
 • Отдел „Имущество и злополуки“, специализиран в имуществени застрахователни решения, създадени да покрият специфични бизнес процеси
 • Отдел „Застраховки придобивки за служителите“, специализиран в здравни застрахователни договори за различни по размер фирми, в международно здравно застраховане, в пенсионно осигуряване
 • Отдел „Автомобилно застраховане“
 • Отдел „Щети по автомобилно застраховане“
 • Отдел „Отговорности“
 • Отдел „Финансови рискове - гаранции/бондове. Застраховане на отложени плащания“
 • Център Обслужване на МПС. Автосервиз
 • „Презастраховане“

От ноември 2006 г. застрахователен брокер “Балкан” АД е единственият  български застрахователен брокер, член на WBN (Worldwide Broker Network) - международна мрежа от водещи независими застрахователни брокери, която има членове от над 100 държави в Европа, Америка и Пасифика. WBN e най-голямата верига от независими застрахователни брокери в света и трети по големина в света в класацията на всички брокери. „Балкан“ е представител на мрежата и за Македония и Албания. 

През януари 2020 г. „Балкан“ беше домакин на Европейската среща на WBN, която събра в София 160 брокера от три континента.

От декември 2015 г. застрахователен брокер „Балкан“ е член на мрежата Unison Steadfast -верига за международно застрахователно управление, с повече от 30 години опит в международния бизнес. С помощта на своите партньори, ЗБК „Балкан“ АД осигурява на клиентите си директен достъп до международния застрахователен пазар.

„Балкан“ извършва услуги по международно застраховане в Македония от 2008 г. и в Албания – от 2010 г.


Сем. Велеви членуват в „Сдружение на фамилния бизнес – България“ чрез семейната си компания ЗБК „Балкан“ АД от 2019 г.