Семейството и фамилният бизнес - двете пространства, които наричаме “дом”

FBN Bulgaria

Когато едно семейство стои начело на собствен бизнес, може да възникне трудният въпрос: кое е по-важното - семейството или фирмата? Подвеждащото в него е не кое да избереш като свой приоритет, а фактът, че бизнес животът е част от семейния живот. Образно казано, бизнесът носи фамилното име, неговите сгради се усещат като дом, а членовете на екипа имат своя важна роля в семейството, като много от тях избират да останат с десетилетия в същата организация. 

Затова е трудно да поставиш граница между семейството и компанията. Едното “подхранва” другото, а на масата за вечеря вкъщи е трудно да не се обсъждат служебните въпроси с най-близките хора.

Традициите в дома и традициите в бизнеса

В “Сдружение на фамилния бизнес - България” често говорим за семейни ценности. Една от основните причини за това е напълно обективна. 

Тя е свързана с това, че сме организация от семейства, стоящи начело на собствени фирми, които покриват различни сектори в страната. И докато правилата и нуждите на семейния бизнес в България са различни от гледна точка на съответната индустрия, има ценности, които са основополагащи за успеха на всички компании и ги обединяват “под един покрив”. Това са семейни ценности и традиции, приложени в бизнеса

Свързвате ли семейството със сплотеност, способност заедно да се преодоляват тежките моменти, превръщането на трудностите в причина всички да работят заедно?

Ние вярваме, че сплотеното семейство не е една затворена група. Най-голямата сила на една фамилия е да гради - не само в своите “редици” - а и в света навън. Фамилните компании са един чудесен пример за това, как семейните ценности и традиции могат да създават стойност за широк кръг хора:

  • като се създават стабилни работни места;
  • като се развива устойчива дейност с дългосрочна перспектива - не само за сегашното, а и за следващите поколения; 
  • като се подпомага средата на развитие и на останалите фамилни компании.

Общественополезни проекти, мотивирани от лично убеждение

Една от най-вълнуващите страни на това, едно семейство да управлява фамилен бизнес, е възможността и свободата то да развива проекти за каузи, в чиято полезност дълбоко вярва. Вече ви запознахме с личните каузи и развойна дейност на някои от членовете на “Сдружение на фамилния бизнес - България”. 

В нашата организация сме уверени, че чисто човешкото общуване вътре в организацията ни заедно помага с идеи и знания за развитието на тези лични проекти с различна насоченост: благотворителна, културна, екологична, научно-изследователска и други. 

А семейните основи са това, което дава устойчивост и дългосрочна перспектива пред тези каузи, които са не просто фирмени проекти, а и вдъхновени от лична убеденост начинания.

Най-ценните срещи в едно семейство не са работните

За едно семейство събирането на трапезата за празник или просто за вечеря укрепва връзката между всички. Дали за да разкажат деня си, дали за да се обсъдят нещата от живота, или дори служебни въпроси, тези срещи на поколенията позволяват да се осъществява именно това, което в FBN България определяме за наши ценности:

  • Да се предава на младото поколение опита, който сме натрупали с годините;
  • Да се изслушват с внимание свежите идеи на по-младите членове; 
  • Всички да участват активно в живота и дейностите на семейството, защото именно преживяванията заедно са това, което изгражда отношенията;
  • Да се създава атмосфера на подкрепа и разбиране, за да знае всеки, че ще бъде изслушан и че заема също толкова важно място, колкото и останалите.

В “Сдружение на фамилния бизнес - България” се стремим да създаваме тази атмосфера на семеен уют и задушевност. При нас тя се пренася между много повече хора, които са част от нашата организация и я превръщат в динамична и активна общност на личности със споделени ценности и мисия.     

Семейните ценности, за които толкова често говорим

Често говорим за семейни ценности - и смисълът на самата дума е прекрасен. Наистина, първата асоциация с думата може да е материално богатство, а в контекста на семейството - фамилни реликви, които се предават от поколение на поколение, пазейки спомена за предците. 

Но по-важното значение на израза семейни ценности е във възпитанието, което родителите оставят на децата си, които от своя страна предават същите принципи на възпитание на своите деца. Позволявайки си да сме малко по-старомодни - заветът към следващите поколения

FBN Next Generation - силата на младото поколение в FBN Bulgaria

Както се случва в повечето семейства, и в семейството на FBN Bulgaria младото поколение “поема щафетата” и се включва активно в семейния живот. Общността на FBN Next Generation Bulgaria е пространство за младите членове на международната организация да обменят идеи помежду си, да ги споделят и да бъдат в среда, която вижда менторството като важна част от своята култура.

В международната младежка структура на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ членовете на семействата от FBN между 18 и 40 години създават своята среда, в която споделят преживявания, идеи и проекти. Пример за това е предстоящата Световна среща на FBN NextGen, на която България ще бъде домакин през 2022 г.

Ценността на семейството днес

Някои казват, че семейството е загубило старите си традиции и че сплотеността и взаимната подкрепа са отстъпили място на индивидуализма. Съвременното общество ни гарантира свободата всеки човек да има своя личен път и да прави своите свободни избори. Но това не е пречка пред семейния живот - дори напротив!  

Индивидуалността на всеки в семейството не само не пречи на здравите семейни отношения, а и ги прави по-силни. Защото когато има разбирателство и открити разговори, всеки може да допринесе със своите силни страни, със своите идеи, мъдрост, мечти. 

В FBN Bulgaria се обединяват фамилни компании с насоченост към различни индустрии, с различни продукти и услуги. Но това, което ни обединява, е общата визия за средата на развитие на семейните фирми в България и дългосрочната перспектива, която поставяме пред дейността си - за да предадем на следващите поколения един малко по-добър свят.