Общо събрание на
Разгледай галерията

Общо събрание на "Сдружение на фамилния бизнес - България"

  • зала Шипка, хотел "Кристъл Палас", гр. София

На 13 декември 2019 г. в зала "Шипка" на столичния хотел "Кристъл Палас" се проведе заседание на Общо събрание на "Сдружение на фамилния бизнес - България", свикано по решение на Управителния съвет на Сдружението от 24.11.2019 г.
В конструктивен дух упълномощените представители на семейните компании - членовете на организацията обсъдиха темите, включени в дневния ред на заседанието.
Бяха гласувани и приети следните важни решения: учредяване от Сдружението на еднолично дружество с ограничена отговорност, изменения и допълнения в Устава на Сдружението, промени в състава на Управителния съвет на Сдружението.
Общото събрание благодари за дългогодишната всеотдайна работа на оттеглящите се членове на Управителния съвет - Юлиян Инджов ("ИСА 2000" ЕООД) и Атанас Симеонов ("С Груп Интернешънъл" АД).