сем. Димитрови

сем. Димитрови

Компания за международни конгреси ООД

„Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd. е съсредоточена в конгресния и събитиен мениджмънт в България. Дейността на фирмата е свързана с предлагане на интегрирани решения за логистика и управление на събития с широк обхват. Фокусът на компанията е върху проекти в сферите на корпоративни и медицински събития, домакинства на научни конгреси и обществени поръчки по оперативни програми.

https://www.cic.bg/