сем. Инджови

сем. Инджови

ИСА 2000 ЕООД

ИСА 2000 е семейна компания, специализирана в изграждането на инфраструктурни проекти. През последните пет години заема място сред първите десет най - големи фирми от строителния бранш. Обхватът ѝ на дейности се простира от консултиране, проектиране и финансиране, до готово за експлоатация строителство, поддръжка и управление.

https://isa2000.bg/