сем. Михайлови

сем. Михайлови

Трейс Груп Холд АД

Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата,  околната среда, благоустройството и хидро-техническото строителство, енергетиката и строителството на сград. Групата включва над 15 дружества.

https://www.tracebg.com/