сем. Вътеви

сем. Вътеви

Тандем-В ООД

Производство и продажба на месни продукти (месопреработвателна компания) 

https://www.tandem.bg/