Честит Ден на Християнското Семейство!

Честит Ден на Християнското Семейство!

Семейството е една от най-важните ценности за нас.

В забързаното ежедневие и динамиката на съвремения живот, обаче, често остава пренебрегната или забравена. Днес от FBN-Bulgaria ви приканваме да посветите дори кратък момент от деня си на най-близките, които наистина го заслужават! Защото заедно сме по-силни и можем да изградим бъдещето, за което мечтаем. 
Честит ден на християнското семейство!