Покана до членовете на „Сдружение на фамилния бизнес - България" за Общо събрание на 7 април 2023 г.

Покана до членовете на „Сдружение на фамилния бизнес - България
Разгледай галерията

Покана от Председателя на Управителния съвет и представляващ Сдружението адв. Стефан Гугушев до членовете на „СДРУЖЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС – БЪЛГАРИЯ“, вписано в Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 175207708 за участие в Общо събрание на организацията