Едно семейство е устойчиво, когато живее с тези ценности

FBN Bulgaria

Ние сме FBN Bulgaria - организация от семейства, които заедно осъществяват общественополезни проекти, обменят опит и дават своя принос към развитието на следващото поколение. Вярваме, че всяка структура е толкова здрава, колкото са отделните ѝ части. Затова смятаме, че ще е полезно да споделим своите наблюдения затова кои са ценностите, които правят семействата в “Сдружение на фамилния бизнес - България” устойчиви - ценности, които намират отражение и в бизнеса, и в комуникацията с останалите членове на FBN Bulgaria.

С развитието на цивилизацията, през различните епохи семейните взаимоотношения са се променяли - днес трудно можем да си представим как са изглеждали отношенията в семействата преди десетки поколения. Историческите превратности ги променят, в едни епохи се налагат тежки правила, а в други те се преосмислят и отношенията стават по-свободни, с по-силна изява на личността и индивидуалността на човека.

В което и време да живее човек, той израства сред други хора, които му предават своите ценности, вярвания, мъдрост. Положителният принос от това върви ръка за ръка с печалните примери на непълноценни човешки взаимоотношения и нездрави семейни връзки. 

Затова е изключително полезно да анализираме добрите примери на семейни отношения, в които членовете на семейството подхранват връзката помежду си с обич и разбиране, дори когато това е трудно. Разбира се, нищо не е само черно или бяло и всички можем да се учим един от друг, да откриваме ценното във всяка ситуация, щастлива или не дотам.

Кой определя какво е ценно в едно семейство

Това, което за едни е традиционно и важно в едно семейство, за други може да бъде отживелица. Или дори напълно неприемливо. Освен това, възприятието за семейството се различава между различните култури. За едно източноевропейско семейство например правилата, които важат в семействата за масайските племена могат да бъдат не просто необичайни, а дори неразбираеми - и обратно. Но, казано просто: някои неща на този свят са неизменни и валидни, винаги когато целта е устойчивост в семейните отношения. Като тези:

Уважението и стремежът да разбираш близките си

Всички сме различни. Дори в едно семейство, дори израснали в една и съща среда, двама души не могат да имат напълно идентични вярвания. 
На помощ идва уважението към другия и желанието да се поставиш на мястото му, да разбереш неговата позиция, чувства, притеснения и радости.

Да спазваш дадените обещания към останалите членове на семейството

Да изпълняваш това, което си обещал - не всеки човек умее да го прави. Интегритетът във взаимоотношенията е една от основните съставки на взаимното доверие. Спазеното обещание да отделиш време за игра с детето, да бъдеш до близките си в трудни моменти, дори да отидеш на тържеството за нечий рожден ден - това освен ангажимент е и възможност за спомени, които остават завинаги. 

Да бъдеш искрен - не защото е лесно, а защото е правилно

Изглежда толкова по-лесно човек казва това, което другият иска да чуе, макар и думите да не отговарят на истината! Но краткосрочното успокоение от заблудата не може да компенсира дългосрочно загубеното доверие. Да си искрен е по-трудно в конкретния момент, но с времето се доказва като правилната стратегия, която установява атмосфера на доверие и свободата да казваш това, което наистина мислиш.  

Да говориш и да слушаш, дори когато разговорът е труден

Умението да водиш продуктивен диалог е изкуство. Да не бягаш от трудните разговори, да търсиш полза за всички страни, вместо да се бориш за надмощие и победа на всяка цена, да изслушваш с внимание, да изразяваш ясно мнението си - всички тези съставки допринасят за един продуктивен разговор. 

Да участваш в семейните дейности

Засажда се леха в градината? Всеки може да помогне с нещо. Приготвя се вечеря? Намираш коя е твоята роля. Кучето трябва да се разходи? Можем и всички да излезем заедно. Създава се семеен бизнес? Сега е времето всички да запретнем ръкави! 

Какво по-удовлетворяващо от това, да се чувстваш полезен за близките си? Активното участие в дейностите на семейството невинаги е лесно, но наградата от съвместното постижение е безценна. Безценна е и инвестицията в добрите взаимоотношения в семейството.

Да отбелязваш празниците заедно със семейството

Всяко семейство преживява трудни моменти, но веднъж преминали, те остават като урок и напомняне.  Щастливите спомени са много по-трайни, защото са подсилени от емоцията. Такива са моментите, в които семейството се събира, за да празнува; моментите, в които имаме желание да направим снимка, за да не ги забравим никога - те наистина се съхраняват през годините.

Нужно ли е да споменаваме колко важна е сплотеността в семейството за нас в “Сдружение на фамилния бизнес - България”? Ние в семействата, които членуват в организацията, обичаме да празнуваме заедно и да създаваме спомени. 

Затова избрахме емблематична дата от календара за своя традиционен ежегоден празник - Деня на християнското семейство

В България се смята за традиция на този ден всички от семейството да се събират в дома. В Сдружението имаме традиция да отбелязваме този ден със събития, които ни позволяват да общуваме и отново да се потапяме в атмосферата на FBN Bulgaria.

Да вярваш в бъдещето - кои са FBN Next Generation?

Обликът, който ще има обществото след десетилетия, зависи от възпитанието на най-младите хора днес и от първите значими действия на тези, които отскоро са активни участници в обществото и в бизнеса. Семейната атмосфера, в която израства човек, и възприетите в нея ценности, може да повлияят върху целия му живот - и на този на хората около него, а и на цялото общество. 

Младежката организация на FBN Bulgaria се състои от младите членове на Сдружението на възраст между 18 и 39 години - хора, които са заинтересовани както от собственото си развитие като личности, така и от приноса си за развитието на обществото, в което живеят. Научете повече за младежката структура FBN Next Generation Bulgaria, която активно се развива в страната и дава среда за комуникация на младите членове на организацията.

Средата, в която растеш, и средата, в която остаряваш

Обикновено се обръща повече внимание на детските години и средата, в която човек израства. Но не само ценностите, сред които човек прекарва детството и ранните си години, имат значение за него и в семейството. Човек се развива през целия си живот и същото важи за семействата, в които живеем. 

Нека никога не забравяме - дори след десетилетия изграждане на здрави семейни отношения, те все още имат нужда от подхранване, от обич и усилия за взаимно разбиране. И защото хората се променяме през целия си живот, винаги имаме какво ново и вълнуващо да намерим едни в други.    

Има ли смисъл да се говори за семейните ценности?

Разбира се, че делата са по-важни от думите. Но понякога всички имаме нужда да си припомним какво наистина има значение в дългосрочен план. И това са най-важните уроци, които семейството дава и според които живее.

Вижте в какво вярваме ние в “Сдружение на фамилния бизнес - България”