Гергана Ташкова, "Марс Армор": Балните танци - красива защита от модерния кич

FBN-Bulgaria

За дванайсетте години на своето съществуване, „Сдружение на фамилния бизнес – България“ може смело да се похвали с невероятна селекция от членове – влиятелни бизнес фигури, личности с ярка индивидуалност и значими постижения.

Но дори да познаваме бизнес историята и успехите на фамилните компании, дори да сме имали възможност да се срещнем с много членове на семействата, един много личен аспект на техните личности досега остава напълно непознат. Преднамерено или не, за онези лични страсти и занимания, които допълват и обогатяват всеки човек, които са едновременно негово убежище и източник на вдъхновение, не се говори много.

Ние, от екипа на FBN-Bulgaria, искаме да Ви покажем непознатата и неочаквана страна на личността на нашите членове. Идеите и личните каузи, които са напълно встрани от техния бизнес и от нашите представи за тях. Нещата, за които говорят с блясък в очите и заразителен ентуасиазъм.

„Страсти и каузи“ е новият проект на FBN-Bulgaria, който ще представя познати личности в непозната светлина. Мисията на инициативата е да ни помогне да се опознаем по-добре и да се вдъхновяваме взаимно, както в развитието и самоутвърждаването си като личности, така и в полза на обществото.

Гергана Ташкова е перфектният пръв участник в „Страсти и каузи“ – блестящ пример за вдъхновение и здравословен прагматизъм. 

Свали файл