Сем. Инджови и „ИСА 2000“ ЕООД

FBN Bulgaria

Компанията-член на FBN Bulgaria „ИСА 2000“ ЕООД е сред големите фамилни строителни компании в България с над 30-годишен опит в сферата на строителството.

Основното предимство на „ИСА 2000“ ЕООД е наличието на собствени екипи, машини и оборудване за изпълнението на всички нейни дейности.

Дългогодишния си опит „ИСА 2000“ използва пълноценно, подобрявайки всекидневно производствените си процеси и качеството на изпълнените строителни работи.

Затвореният цикъл на производство, както и внедрената система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандартите на ISO9001:2015 са гаранция за високо качество на работа.

Сертификацията по ISO 14001:2015 представлява систематична рамка за управление на непосредствени и дългосрочни въздействия върху околната среда на продукти, услуги и процеси на организацията. Тя помага да се постигнат планираните резултати и представлява ефективно средство за идентифициране и систематично намаляване на възможното вредно въздействие върху околната среда.

С оглед на динамичната среда в строителния бранш през годините, „ИСА 2000“ успява да запази и увеличи собствения екип от квалифицирани специалисти, като същевременно компанията расте устойчиво. Доказателство за това са челните места в различни класации за големите фирми в строителния бранш.

„ИСА 2000“ ЕООД е една от от шестте семейни компании учредителки на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ през 2007 г. Нейният основател Юлиян Инджов е дългогодишен член на Управителния съвет на организацията, а неговият син Деян Инджов е активен член на общността на „Следващо поколение“.

Повече за мащабната дейност на „ИСА 2000“ ЕООД можете да научите на официалния сайт на компанията: https://isa2000.bg/