Въпросник за членовете на "Сдружение на фамилния бизнес - България"

FBN-Bulgaria

Целта на настоящия въпросник е да осигури актуални данни за компаниите-членове, които ще помогнат както за по-доброто опознаване на семейните бизнеси, така и за обобщаване, целящо получаване на реалната картина на мащаба на организацията по отношение на важни икономически параметри.

Свали файл