Бизнес закуска на членовете на FBN Bulgaria Now & Next Generation с гост Боян Рашев

Бизнес закуска на членовете на FBN Bulgaria Now & Next Generation с гост Боян Рашев

  • София, България

На 23 януари т.г. по инициатива на FBN Bulgaria Now Generation представители на двете младежки общности на Сдружението се срещнаха на бизнес закуска с Боян Рашев - един от водещите експерти по управление на околната среда в България с професионална експертиза в сферата на устойчивото развитие, управлението на околната среда, остойностяването на екосистемни услуги, кръговата икономика, качеството на въздуха, управлението на природните ресурси. 

Първата от планираните за 2024 г. бизнес закуски привлече участници от второ поколение във фамилните компании-членки на Сдружението. Въпросите към госта бяха в широк диапазон от теми, като специални акценти бяха енергийната ефективност и стратегиите за намаляване на въглеродния отпечатък и техните разнообразни аспекти - от политиките и регламентите, до практическото им приложение и конкретното им значение за бизнеса.