Какво получавате?

Програмата за членове на FBN Bulgaria е инициатива на Сдружението, която цели по-доброто опознаване и сътрудничество между членовете на общността ни. Програмата ще се съпровожда от елегантни поименни карти на всеки член на FBN Bulgaria, които ще улеснят ползването на преференциите. Чрез участието си в нея, Вие получавате:

  • ВИДИМОСТ

    да увеличите разпознаваемостта си сред общността ни

  • МРЕЖА

    да се запознаете лично с повече от членовете ни

  • БРАНД

    да маркетирате бизнеса си по най-подходящия според Вас начин

Как да се включа?

Програмата стартира през 2019 г. с предоставянето на информация на членовете ни за всички компании, предлагащи преференциални условия за тях.

Информацията е изпратена на регистрираните членове на FBN Bulgaria като печатна брошура, а подробности за новите предложения в Програмата се включват в дигиталния месечен бюлетин. За да улесним ползването на преференциите, ежегодно осигуряваме поименни карти (пластики) на членовете на Сдружението.


Пълна информация за участие в Програмата можете да поискате с имейл до office@fbn.bg.